Strona główna

„Andrzej Kołodziejski i Marzena Biernacka, wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BITRONIK S.C. ANDRZEJ KOŁODZIEJSKI I SPÓŁKA w Szczecinie informują, iż wprowadzenie do obrotu zabawki: LALKA (DanCing in the wind) No. 5581, Kod EAN 5901669215628 i ZABAWKA (Lalka Ghost Girl) No. JD165-5, kod EAN 5901669214614 oraz ZABAWKA (Gitara-słoń), kod EAN 5901662178371 nie spełniają wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawkach-lalkach niebezpiecznej substancji chemicznej, która wykazuje szkodliwe działanie na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój potomstwa, a także z uwagi na to, że pasek przymocowany do zabawki -Gitara słoń, przeznaczony do noszenia w całości lub częściowo na szyi, tworzący sztywną pętlę, nie jest wyposażony w elementy rozłączne ulegające odłączeniu, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka na skutek owinięcia się paska wokół szyi, jak również folia opakowania gitary ma zaniżoną grubość, co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka w wyniku zatkania nosa i ust oraz pojemnik na baterie jest niezabezpieczony, co, w przypadku wycieku baterii, stanowi niebezpieczeństwo zatrucia chemicznego i poparzenia wewnętrznych organów dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.
Copyright © 2006. Made by Projektowanie stron WWW Szczecin. Made by Caroolek